بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی با سلام. به وب سایت بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی خوش آمدید. در این وب سایت سعی داریم تا بهترین مطالب را برای شما قرار دهم. شما در این وب سایت می توانید از به روز ترین اخبار مهندسی متالورژی آگاه شوید ، بهترین و کامل ترین جزوات درسی را دانلود نمایید ، آن هم به طور کاملا رایگان ، کتب درسی مهندسی مواد را دانلود کنید و بسیاری امکانات دیگر بهره مند شوید. امیدوارم مطالب جمع آوری شده مفید واقع شود. در نهایت لازم می دانیم ، ذکر کنیم ، مطالب این وب سایت کاملا تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است . استفاده از مطالب این وب سایت تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است. با تشکر مدیر وب سایت : امید اشکانی آدرس های زیر را به خاطر بسپارید . www.material-engineering.ir www.mohitezist2009.ir www.metallurgypaper.blogfa.com http://material-engineering.ir 2018-04-20T00:31:11+01:00 text/html 2018-03-28T08:26:56+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی تبریک سال نو http://material-engineering.ir/post/752 <div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">به نام خدا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">&nbsp;<font color="#3333ff">فرا رسیدن بهار طبیعت و آغاز سال ۱۳۹۷ را خدمت کلیه کاربران عزیز تبریک عرض می کنیم.&nbsp;</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#cc0000">به امید سالی پر از برکت، شادی و سلامتی برای کلیه عزیزان.&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-09T14:50:09+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی biomaterial http://material-engineering.ir/post/751 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <div style="text-align: justify;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>From Wikipedia.com</b></font></div><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" style="" face="times new roman, times, serif">A&nbsp;<b style="">biomaterial</b>&nbsp;is any substance that has been engineered to interact with biological systems for a medical purpose - either a therapeutic (treat, augment, repair or replace a tissue function of the body) or a diagnostic one. As a science,&nbsp;<b style="">biomaterials</b>&nbsp;is about fifty years old. The study of biomaterials is called&nbsp;<b style="">biomaterials science</b>&nbsp;or&nbsp;<b style="">biomaterials engineering</b>. It has experienced steady and strong growth over its history, with many companies investing large amounts of money into the development of new products. Biomaterials science encompasses elements of&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">medicine</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">biology</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">chemistry</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">tissue engineering</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">materials science</span></font>.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Note that a biomaterial is different from a biological material, such as&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bone</span>, that is produced by a&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">biological system</span>. Additionally, care should be exercised in defining a biomaterial as&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">biocompatible</span>, since it is application-specific. A biomaterial that is biocompatible or suitable for one application may not be biocompatible in another.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Biomaterials can be derived either from nature or synthesized in the laboratory using a variety of chemical approaches utilizing metallic components,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">polymers</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ceramics</span>&nbsp;or&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">composite materials</span>. They are often used and/or adapted for a medical application, and thus comprises whole or part of a living structure or biomedical device which performs, augments, or replaces a natural function. Such functions may be relatively passive, like being used for a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">heart valve</span>, or may be&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bioactive</span>&nbsp;with a more interactive functionality such as&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hydroxy-apatite</span>&nbsp;coated&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hip implants</span>. Biomaterials are also used every day in dental applications, surgery, and drug delivery. For example, a construct with impregnated pharmaceutical products can be placed into the body, which permits the prolonged release of a drug over an extended period of time. A biomaterial may also be an&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">autograft</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">allograft</span>&nbsp;or&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">xenograft</span>&nbsp;used as a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">transplant</span>&nbsp;material.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" style="" face="times new roman, times, serif">Biomineralization is the process by which living organisms produce&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">minerals</span></font>,&nbsp;often to harden or stiffen existing tissues. Such tissues are called&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mineralized tissues</span></font>. It is an extremely widespread phenomenon; all six taxonomic kingdoms contain members that are able to form minerals, and over 60 different minerals have been identified in organisms.&nbsp;Examples include&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">silicates</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">algae</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">diatoms</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">carbonates</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">invertebrates</span></font>, and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">calcium phosphates</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">carbonates</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">vertebrates</span></font>. These minerals often form structural features such as sea&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">shells</span></font>&nbsp;and the&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bone</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mammals</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">birds</span></font>.&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Organisms</span></font>&nbsp;have been producing mineralised&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">skeletons</span></font>&nbsp;for the past 550 million years. Other examples include&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">copper</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">iron</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">gold</span></font>&nbsp;deposits involving bacteria. Biologically-formed minerals often have special uses such as magnetic sensors in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">magnetotactic bacteria</span></font>&nbsp;(Fe<sub style="line-height: 1;">3</sub>O<sub style="line-height: 1;">4</sub>), gravity sensing devices (CaCO<sub style="line-height: 1;">3</sub>, CaSO<sub style="line-height: 1;">4</sub>, BaSO<sub style="line-height: 1;">4</sub>) and iron storage and mobilization (Fe<sub style="line-height: 1;">2</sub>O<sub style="line-height: 1;">3</sub>•H<sub style="line-height: 1;">2</sub>O in the protein&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ferritin</span></font>).</font></p></div></div> text/html 2018-02-20T14:05:05+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی Forging http://material-engineering.ir/post/750 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">Forging</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;is a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">manufacturing process</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;involving the shaping of&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">metal</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;using localized&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">compressive</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;forces.&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">The blows are delivered with a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hammer</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;(often a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">power hammer</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">) or a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">die</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. Forging is often classified according to the temperature at which it is performed: cold forging (a type of&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">cold working</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">), warm forging, or hot forging (a type of&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hot working</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">). For the latter two, the metal is&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">heated</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">, usually in a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">forge</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. Forged parts can range in weight from less than a kilogram to hundreds of metric tons.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">Forging has been done by&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">smiths</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;for millennia; the traditional products were&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">kitchenware</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hardware</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hand tools</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">edged weapons</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">cymbals</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">, and&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">jewellery</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. Since the&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Industrial Revolution</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">, forged parts are widely used in&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mechanisms</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;and&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">machines</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">wherever a component requires high&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">strength</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">; such&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">forgings</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;usually require further processing (such as&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">machining</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">) to achieve a finished part. Today, forging is a major worldwide industry.</span></b></div></div> text/html 2017-11-19T17:27:31+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی تیتانیوم چیست (TITANIUM) http://material-engineering.ir/post/749 <div class="entry-content" itemprop="text" align="justify"><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم چیست (TITANIUM)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">عنصری است سبک، مقاوم و دارای جلا به رنگ سفید- نقره ای با نماد&nbsp;Ti&nbsp;، عدد اتمی ۲۲ ، وزن اتمی ۸۸/۴۷، وزن مخصوص ۵۴/۴ گرم بر سانتی متر مکعب ، سختی ۶ در مقیاس موس ، نرم ، نقطه جوش ۳۲۸۷ درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۱۶۶۰ درجه سانتی گراد . این ماده كه دارای دو شكل الوتروپی به نام های روتیل و آناتازمی می باشد، بواسطه رنگ سفید، درجه دیر گدازی و توان بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یكنواخت در تركیبات دیگر، بعنوان عمده ترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگ سازی، كاغذ سازی،پلاستیك، لاستیك و مواد مختلف دیگر شناخته می‌شود. حضور مقادیر كمی از ناخالصی ها مثل اكسیژن، نیتروژن، كربن وهیدروژن در كه در فلز محلول اند، سبب شكنندگی مینرال فلز شده و مانع بهره برداری تجاری از آن می شود. رنگ آن سفید خاكستری می باشد. سخت ترین فلز بوده و استحكام آن ۳ برابر فولاد است. اما در عین حال بسیار سبك است.به هیچ عنوان ایجاد حساسیت در پوست نمیكند. ضد خش نیز میباشد. با حرارت دادن آن و ایجاد اكسید در تیتانیوم میتوان آن را به رنگهای دلخواه در آورد.اما این رنگ كم عمق بوده و با خراشیدن از بین میرود. بنابراین باید از تیتانیوم رنگی بسیار مراقبت كرد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">در انگلستان به وسیلهa William Gregor&nbsp;در سال ۱۷۹۱ كشف شد. تیتانیوم فلزی، خالص (۹/۹۹%) اولین بار در سال ۱۹۱۰ توسط&nbsp;Matthew A. Hunter&nbsp;به وسیله حرارت&nbsp;TiCl4&nbsp;با سدیم در یك بمب فلزی در ۸۰۰-۷۰۰ درجه سانتی گراد تهیه شد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">فلز تیتانیوم تا سال ۱۹۴۶ در خارج از آزمایشگاه استفاده نمی شد تا این که در سال ۱۹۳۷ كرول(Kroll) روشی برای كاهش تتراكلرید تیتانیوم به وسیله منیزیم مذاب كشف كرد، این روش منجر به تولید جسم متخلخلی از تیتانیوم می شد كه ما آنرا به اسم “اسفنج”&nbsp; می شناسیم.اما روشU.K. برای استخراج تیتانیوم اندكی متفاوت از روش&nbsp;Kroll&nbsp;می باشد. در این روش سدیم به عنوان كاهنده متوسطی به جای منیزیم به كار می رود. در واقع تفاوت اصلی این دو روش در محصول می باشد، دانه های حاصل از فرآیند كاهش سدیم، نسبت به اسفنج تیتانیوم خالص ترند. تحقیقات و توسعه فرآیندهای ذوب و تولید در انگلستان از ۱۹۴۸ آغاز شد و بعد از یك مرحله كارخانه آزمایشی، یك كارخانه كامل (تمام عیار) تولید در میانه سال ۱۹۵۰ تاسیس شد. از آن زمان پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. البته در حال حاضر برای تولید تیتانیوم از روش&nbsp;Krollاستفاده می شود. این روش در دیاگرام زیر به طور كامل نشان داده شده است.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما جدیدترین روش فرآوری تیتانیوم&nbsp;FFC-Cambrith&nbsp;می باشد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">FFC Cambridge Proces، یك فرآیند جدید برای استخراج فلزات و آلیاژهای&nbsp; از اكسیدهای جامد آنها به وسیله الكترولیز نمك مذاب است. به طور كلی این فرآیند&nbsp; به صورت زیر انجام می شود.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">TiO2 (solid, cathode) =&gt; molten salt electrolysis =&gt; Ti (cathode) + O2 (anode)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">اصول استخراج تیتانیوم همچون آلومینیوم و دیگر فلزات مشابه به كمك روش های الكترولیزی انجام می شود. در ۵۰ سال گذشته سرمایه گذاری زیادی برای ساختن تركیبات تیتانیوم محلول در یك الكترولیت مذاب و ته نشینی بر روی كاتد از محلول الكترولیت انجام شده است. این تلاش ها به طور مختصر یعنی</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">TiO or TiCl4 (dissolved in molten electrolyte) =&gt; electrolysis =&gt; Ti (cathode) + O2 or Cl2 (anode)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">در این روش مشكلات اساسی از جمله تقویت نیروی بین یون های تیتانیوم،&nbsp; ته نشینی درختی تیتانیوم بر روی كاتد و … وجود دارد كه به كمك&nbsp;&nbsp;FFCمی توان این اثرات نامطلوب را به حداقل كاهش داد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم به این روش به صورت اسفنج یا پودر تولید می شود. در هر دو مورد ساختمان میكروسكوپی آنها تشكیل شده از ذرات كروی كه اندازه آنها بین ۱ تا ۱۰۰ میكرومتر می باشد. اسفنج تیتانیوم فرآوری شده از این روش از نظر ساختمانی شبیه به اسفنج&nbsp;Kroll&nbsp;است. فرآوری به روش&nbsp;FFC&nbsp; اقتصادی تر از&nbsp;Kroll&nbsp;می باشد. روش&nbsp;FFC&nbsp;توسط سه تن از دانشمندان دانشگاه كمبریج ارائه شده است.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>خواص فیزیکی تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیم فلزی است که با نسبت قدرت به وزن بالا شناخته شده است. تیتانیوم فلزی قوی با چگالی کم و کاملا انعطاف پذیر (به خصوص درحضور اکسیژن محیط) است. از لحاظ مغناطیسی پارامگنتیک بوده و رسانایی الکتریکی و حرارتی نسبتا کمی دارد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">این فلز سبک (دارای وزن مخصوص ۴/۵۱ گرم بر سانتی متر مکعب که مقداری بین چگالی آلومینیوم و آهن است) ، مقاوم (البته نه به سختی برخی ازفولادهای حرارت دیده) و دارای جلای براق- نقره ای ، عدد اتمی ۲۲ ، وزن اتمی ۴۷/۸۸، سختی در مقیاس موس ۶، دارای نقطه جوش ۳۲۸۷ درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۱۶۶۵درجه سانتی گراد می باشد. نقطه ذوب نسبتا بالا، آن را به عنوان فلز دیر گداز مفید می سازد. در دمای ۱۲۰۰ درجه خود به خود آتش می گیرد و به شدت اشتعال زا است. از لحاظ زمین شناسی ترکیب‌های تیتانیوم، پراکنده و استخراج آن دشوار است. نوع تجاری تیتانیوم(دارای خلوص ۹۹/۲ درصد) دارای مقاومت کششی نهایی ۶۳۰۰۰پوند بر اینچ مربع (۴۳۴مگاپاسکال) که تقریبا برابر مقاومت کششی آلیاژهای دارای عیار پایین فولاد می باشد اما به میزان ۴۵ درصد سبکتر از آن است. همچنین برخی از آلیاژهای تیتانیم (به عنوان مثال، نوع بتا&nbsp;C) دارای استحکام کششی بیش از۲۰۰ هزار پوند بر اینچ مربع(۱۴۰۰ مگاپاسکال) می باشند. البته، وقتی حرارت داده می شود، در دماهای بالاتر از (۸۰۶ °&nbsp;F)&nbsp;۴۳۰&nbsp;° C&nbsp;استحکام کششی خود را از دست می دهد.</font></p> <div id="attachment_364" style="max-width: 410px" class="wp-caption alignnone"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/210.jpg" class="lightbox-added" style="position: relative; overflow: hidden; display: block;"><img class="size-full wp-image-364" src="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/210.jpg" alt="تیتانیوم چیست" style="" width="400" height="293"><span class="image-overlay overlay-type-image" style="left: -5px; top: 0px; overflow: hidden; display: block; height: 302px; width: 418px;"><span class="image-overlay-inside"></span></span></a></font><p class="wp-caption-text"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم چیست</font></p></div> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>روش ذوب تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">برخی از روش های ذوب تیتانیوم عبارتند از:</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تصفیه الکترواسلگ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ElectroSlag Refining : ESR)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ذوب مجدد قوسی تحت خلاء &nbsp; &nbsp;(Vacuum Arc Remelting : VAR)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ذوب تحت پرتو الکترونی &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Electron Beam Melting)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ذوب با قوس پلاسما &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Plasma Arc Melting)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۵- ذوب پوسته ای به روش القایی &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Induction Skull Melting)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>تیتانیوم خالص تجاری چیست؟</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژهای تیتانیومی آلفا و شبه آلفا به طور کلی نشان داده اند که مقاومت خوبی در مقابل خوردگی دارند . آنها جزء این دسته از آلیاژهای تیتانیوم هستند که قابلیت جو شکاری دارند .تیتانیوم خالص معمولاً دارای مقداری اکسیژن آلیاژ شده با آن است که استحکام تیتانیوم خالص تحت تاثیر مقدار این عناصر بین نشینی ( اکسیژن و نیتروژن ) در ساختار تیتانیومی است . آلیاژهای آلفا معمولاً دارای مقدار بالایی از آلومینیوم هستند که موجب مقاومت به اکسایش این آلیاژ در دماهای بالا می شوند . ( آلیاژهای آلفا – بتا همچنین دارای یک عنصر آلیاژی اصلی هستند که آلومینیوم است اما اولین دلیل آن برای پایدار کردن فاز آلفا است ).</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای آلفا را نمی توان برای افزایش خواص مکانیکی بالا تحت عملیات حرارتی قرار داد زیرا یک آلیاژ تک فاز به حساب می آید . اضافه کردن عناصر آلیاژی به تیتانیوم خالص قابلیت عملیات حرارتی برای این آلیاژها یا کار در دمای بالا را چون به صورت یک ساختار دو فازی حاصل شده اند ( آلفا – بتا ) ایجاد می کند.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای بتا نیمه پایدار هستند ، به این منظور که تمایل به تغییر فاز برای یک حالت تعادلی یا بالانسی از ساختارها دارند . آلیاژهای بتا استحکامی به واسطه ، استحکام ذاتی شان ، ناشی از ساختار بتا و رسوب فاز آلفا و دیگر فازها از آلیاژها در طراحی فرآیندهای عملیاتی حرارتی به دست می آورند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">با اهمیت ترین فایده و مزیت به دست آمده از ساختارهای بتا ، افزایش شکل پذیری آنها در ارتباط با دیگر ساختارهای هگزاگونال از جمله آلفا و آلفا – بتا است . تیتانیوم آلومیند از آلیاژهای متداول تیتانیومی متفاوت هستند زیرا آنها به طور اساسی ترکیباتی هستند که باعث افزایش استحکام و قابلیت شکل پذیری و دیگر خواص می شوند . تیتانیوم آلومیندی کاربردهای دمای بالاتر نسبت به آلیاژهای تیتانیومی دارند اما قیمت تمام شده بیشتر و به طور کل داکتیلیته و قابلیت فرم پذیری کمتری خواهند داشت.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم وآلیاژهای آن پتانسیل بالایی در خیلی از کاربردهای خاص دارند ولی بایستی قبل از طراحی و استفاده از آن ، برخی از واقعیتها را درمورد آن مطلع بوده و مد نظر داشت که بیشتر آن در ادامه آورده شده است .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">محصولات شکل داده شده تیتانیوم به راحتی در دسترس می باشند ولی ریخته گری شده آن محدودتر است . آلیاژهای شکل داده شده از فاکتورهای تجربی خوبی برخوردار می باشند . هر چند که آلیاژهای ریخته گری از لحاظ وزن و قیمت مقرون به صرفه هستند . ریخته گری تحت فشار ایزواستاتیک گرم می تواند محصولاتی در مقایسه با استحکام کاربردی محصولات شکل داده شده را برای بیشتر فلزات حاصل کند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای پودری خیلی بیشتر مورد قبول هستند . همچنین فرآیندهای پودر ( متالورژی پودر ) امکان ترکیب آلیاژهای نا متعارف تری را نسبت به هم می دهد . اگر در این فرآیند به واسطه بر هم کنش تیتانیوم با گازهای بین شبکه همچون&nbsp;N2 &amp; O2&nbsp;، روشهای پیچیده بایستی اتخاذ شود . بنابراین آلیاژهای پودری تیتانیوم بایستی بسیار گران و پر هزینه در کاربردهای مختلف باشند سطح خواص آلیاژهای پودر ممکن است به حد انتظار ترکیبات شیمیایی نرسد . با این حال با متالورژی پودر این امکان وجود دارد که با بدست آوردن محصولی ترکیبی به شکل نهایی محصول مورد نظر امکان جبران قیمت تمام شده باشد و دلیلی بر اینکه حداقل یک پتانسیل برای هزینه های پایین تر هنگامی که در طی پروژه منظور می شود وجود داشته باشد .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای ریخته گری شده یا پودری تیتانیومی همیشه امکان انتخاب در کاربردهای سازه را دارا می باشند . اما بایستی برنامه ریزی برای این قبیل استفاده ها در همان مراحل اولیه طراحی مد نظر قرار گیرد نه اینکه تلاش شود تا مواد به دست آمده پودری یا ریخته گری شده در مراحل نهایی کار به جای مواد شکل داده شده قرار گیرند . این معقول به نظر می رسد که موقع انتخاب آلیاژهای تیتانیومی از عمومی ترین آلیاژِها استفاده شود مگر در مواقعی که خاصیت خاصی از این فلز مد نظر باشد تا یک آلیاژ خاص در نظر گرفته شود ( مثلاً&nbsp;Ti-6AL- 4v&nbsp;دارای خواص متعدد و زیادی است اما مصارف خاصی دارد)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">Handbook&nbsp;ها و مراجع مربوط به مواد و از این قبیل کتابها برای طراحی بسیار با ارزش هستند . اما هیچ جانشینی را برای تماس با تأمین کننده و سازنده وجود ندارد . خواص و ویژگیهای از این قبیل شرایط فرم دهی غیر معمول و یا فرآیند غیر ایده آل ریخته گری را برای این فلز نبایستی عملیات سرد کردن و گرم کردن غیر معمولی را برای خواص در نظر گرفت . خواص مواد ریخته گری شده و پودری در محدوده پایین تر نسبت به آلیاژهای شکل داده شده قرار دارد . به طوری که خواص مشترک آنها به سختی به همدیگرقابل مقایسه هستند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما داده های بدست آمده پراکنده در ریخته گری و همچنین متالورژی پودر ممکن است پایین تر از حداقل های طراحی را نتیجه بدهد . اگر یک طراحی پذیرفته شود بدون هیچ انعطافی با رعایت سطح خواص آن مشخص شده ، این طراحی ممکن است به صورت غیر قابل برگشت پذیری بعداً مورد سؤ ظن و گمان باشد . صنایع فضایی به دنبال بهترین خصوصیت وبهینه ترین آنها هستند . هنگامی که تیتانیوم در کاربردهایی با بحرانیت کمتر استفاده می شود ، دقت کمتری در خواص بایستی در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد تا هزینه و زمان کاهش داده شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">امروزه دز ایران علاوه بر صنایع هوایی و نظامی رویکردی خاص به این فلز در صنایع شیمیایی به خصوص در صنایع پتروشیمی دیده می شود که این به نوبه خود باعث ایجاد مجال مناسبی جهت کار بر روی ابن فلز و تهیه روشهای استاندارد تولید تجهیزات تیتانیومی در ایران می گردد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">نقطه ذوب تیتانیوم در حدود درجه سانتیگراد می باشد . اما بیشتر آلیاژهای تجاری آلومینیوم در دمای ۵۳۸ درجه سانتیگراد کاربرد دارند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم دارای دو ساختار کریستالی است ، در یکی از آنها اتمها در ساختار مکعبی مرکزدار(&nbsp;bcc&nbsp;) قرارگرفته اند و در دیگر اتمها در یک ساختار شش وجهی فشرده یا هگزا گونال (&nbsp;HCP&nbsp;) قرار دارند . ساختار مکعبی مرکز دار (&nbsp;bcc&nbsp;) تنها در دمای بالا به دست می آید بجز در مواردی که تیتانیوم با دیگر عناصر برای ثبات پایدار ساختار مکعبی در دمای پایین آلیاژ شده است .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">دو ساختار کریستالی تیتانیوم به عنوان ساختارهای&nbsp;b&nbsp;،&nbsp;a&nbsp;شناخته می شوند .&nbsp;a&nbsp;اشاره دارد به ساختارهای هگزاگونال تیتانیوم چه به صورت آلیاژ یا خالص و ساختار&nbsp;b&nbsp;مربوط به ساختارهای مکعبی یا آلیاژهای آن است .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ساختارهای&nbsp;b&nbsp;،&nbsp;a&nbsp;در بعضی مواقع به عنوان سیستم ها یا نوع</font></p> <div id="attachment_366" style="max-width: 190px" class="wp-caption alignnone"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/33.jpg" class="lightbox-added" style="position: relative; overflow: hidden; display: block;"><img class="size-full wp-image-366" src="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/33.jpg" alt="تیتانیوم چیست" style="" width="180" height="114"><span class="image-overlay overlay-type-image" style="left: -5px; top: 0px; overflow: hidden; display: block; height: 123px; width: 198px;"><span class="image-overlay-inside"></span></span></a></font><p class="wp-caption-text"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم چیست</font></p></div> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">هایی از سیستم شناخته می شوند که آن را به چهار دسته آلیاژهای&nbsp;a&nbsp;و شبه&nbsp;a&nbsp;یا نزدیک به&nbsp;a&nbsp;و&nbsp;a / b&nbsp;و&nbsp;a&nbsp;تقسیم بندی می کنند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">این ترکیبات نشان دهنده تمامی عناصر آلیاژی تیتانیوم نیست اما بیشتر عناصر استفاده شده در طراحی آلیاژهای تیتانیوم را شامل می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>اطلاعات بیشتری در مورد ساختار تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم خالص تجاری به صورت ساختار&nbsp;a&nbsp;است . اضافه کردن برخی از عناصر آلیاژی به تیتانیوم خالص تجاری محدوده را برای ریز ساختارهای آلیاژی ایجاد می کند . با داشتن سطح مطلوبی از عناصر آلیاژی&nbsp;b&nbsp;، فاز&nbsp;b&nbsp;در طول گرم کردن تولید می شود و در حین فرآیند سرد کردن در ادامه یک فرآیند گرم به ساختار دیگر منتقل می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ساختار حاصله در این مورد را آلیاژهای&nbsp;b&nbsp;،&nbsp;a&nbsp;می نامند ( فاز&nbsp;b&nbsp;به&nbsp;a&nbsp;تبدیل می شود ولی فاز باقی مانده هم خواهیم داشت ) تغییرات در آلیاژهای متمایز می شود با محدوده وسیعی از ساختار وخواص شیمیایی آلیاژ که لازمه یک آلیاژ&nbsp;a&nbsp;می باشد . این تغییرات به صورت ترم ساختاری&nbsp;near – a&nbsp;( ساختارهای شبه&nbsp;a&nbsp;یا نزدیک به&nbsp;a&nbsp;) هستند . ساختار را بایستی به طور کلی به عنوان نیمه پایدار شناخت . آلیاژها با ساختار&nbsp;b&nbsp;در حین سرد کردن تا دمای اتاق به دست می آیند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلومیندهای تیتانیومی ترکیبات بین فلزی هستند که از تیتانیوم وآلومینیوم ( به همراه یک یا بیشتر از عناصر آلیاژی ) به دست می آیند.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>کاربرد تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">عمده ترین مصرف تیتانیوم در صنایع به دو صورت فلزی و دی اکسید تیتانیوم است . شکل فلزی آن به دلیل مشکلات تهیه و خالص سازی مصرف چندانی ندارد،اما در عوض مصرف اکسید آن بصورت&nbsp;TiO2&nbsp;در صنعت کاربرد بسیار گسترده ای دارد : به طوری که ۹۰ درصد از صنایع اولیه مصرف کننده اکسید تیتانیوم هستند . امروزه فلز تیتانیوم به عنوان یک فلز استراتژیک در موتور و ساختمان داخلی هواپیما موشکها ،جت ها، ماشین های نساجی وسایل شیمیایی وسایل جراحی وسایل نمک زدایی وسایل ارتوپدی، وسایل غذاسازی هدفهای لوله های اشعه ایکس، وسایل ساینده ،تجهیزات حمل و نقل صنایع شیمیایی ،واحدهای مولد برق، صنایع آلیاژی ،ساخت زیردریایی ها ،کارخانه های ساخت مواد شیمیایی، دستگاههای خنک کننده نیروگاه های اتمی و حرارتی و دهها مورد دیگر کاربرد دارد . مصرف عمده دی اکسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازی به عنوان رنگ دانه می باشد و همچنین این ماده در صنایع سرامیک پلاستیک کاغذ و الکترونیک کاربرد دارد . مصرف این ماده در کشورهای پیشرفته تقریباً ۱۰ برابر کشورهای در حال توسعه می باشد .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>مصارف عمده تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">فلز تیتا نیوم در محیط های فرسایشی بسیار مقاوم می باشد . تیتانیوم خالص و یا آلیاژهای آن با ناخالصی کم در کارخانه های سولفور زدایی مشتقات نفتی در تجهیزات مربوط به چاه های نفت و در اتصالات مورد نیاز و همچنین در موارد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد . از طرفی هم اکنون ورق های فولادی یا پوشش تیتانیوم تولید شده که به علت خاصیت ضد فرسایشی کاربرد وسیعی در صنعت نفت و در مراحل سولفورزدایی مشتقات نفتی در پالایشگاه ها پیدا کرده اند . دیگر مصرف عمده این فلز در صنعت هواپیما سازی است .امروزه در ایران علاوه بر صنایع هوایی و نظامی رویکردی خاص به این فلز در صنایع شیمیایی به خصوص در صنایع پتروشیمی دیده می شود که این به نوبه خود باعث ایجاد مجال مناسبی جهت کار بر روی این فلز و تهیه روشهای استاندارد تولید تجهیزات تیتانیومی در ایران می گردد . سایر مصارف عمده تیتانیوم را می توان به صورت زیر خلاصه نمود : ساخت کاربید تیتانیوم ،سرامیک ،در فرآیندهای شیمیایی و الکتروشیمیایی ،ساخت ورقه های فلزی و باز یافت آنها صنعت نفت ،سولفورزدایی گاز مایع ،نمک زدایی آب ( تصفیه آب ) ساخت پمپهای مکش آب از دریا ،ساختمان سازی ،پزشکی ( قطعات تعویض در بدن دندانها )، صنایع اتومبیل سازی ، ساخت انباره های مخصوص برای نگهداری از موادی نظیر ضایعات اتمی و غیره ،الیاف تقویت کننده برای استفاده در ترکیبات فلزی، رباط های صنعتی ،جواهر سازی ،ساخت انواع آلیاژها ، ذخیره سازی انرژی ، بالا بردن قابلیت هدایت حرارتی آلیاژها، پرکننده ی سنگ های جواهرات مصنوعی و نرم افزار .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای تیتانیوم در بدنه هواپیماهای جنگی، سفینه های فضایی موشکها موتور هواپیماها ،ادوات رزمی، توربین های گازی، دوچرخه و کامپیوترهایLaptop، مورد استفاده قرار می گیرند . تیتانیوم اغلب با آلومینیوم ،آهن ،منگنز، مولیبدن و فلزات دیگر تشکیل آلیاژ می دهد .به دلیل دوام و ماندگاری بالا، تیتانیم به یکی از فلزات محبوب جواهرسازان بدل گشته است. همچنین به علت عدم تحریک آلرژیک، جواهرات تیتانیم گزینه بسیار مناسب برای افرادی است که به فلزات زینتی آلرژی دارند. تیتانیم همچنین با طلای ۲۴ عیار تشکیل آلیاژ می دهد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژ ایلمنیت این فلز در تهیه اکسید تیتانیوم که در صنایع رنگ سازی کاغذ سازی و پلاستیک به عنوان ماده رنگی براق کردن سطح فلزات، لعاب، لاستیک سازی ،شیشه فایبر گلاس ،سرامیک الکتروسرامیک و … مصرف می شود، کاربرد دارد .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تنها در حدود ۵ % تولید سالانه جهانی تیتانیوم صرف تولید فلز تیتانیوم شده و ۹۵ % باقیمانده در تولید ماده رنگی دی اکسید تیتانیوم مورد استفاده قرار می گیرد . این ماده به واسطه رنگ سفید درخشندگی عالی بی اثر ( خنثی بودن ) و مقاومت سایشی و حرارتی بالای آن درجه دیر گدازی بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یکنواخت در ترکیبات دیگر به عنوان عمده ترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگ سازی کاغذ سازی پلاستیک ،لاستیک و … شناخته می شود . در زیر به طور اخص مصارف تیتانیوم در صنایع و آلیاژهای آن می آیند :</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>مصارف دارویی و آرایشی تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">دی اکسید تیتان برای التیام سوزش های پوستی مورد استفاده قرار می گیرد و منعکس کننده اشعه ماوراء بنفش خورشید است و بدین جهت در ساختن کرم ها و لوسیون های ضد آفتاب ( ضد سوختگی ) استفاده می شود . از پودر در اکسید تیتان در ساخت قاب کپسولهای دارویی و پوشش قرص ها نیز استفاده می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیم ماده ای غیر سمی است و حتی در مقادیر زیاد، سمی محسوب نمی شود. همچنین این ماده هیچ نقشی در سیستم طبیعی بدن انسان ایفا نمی کند. بطور تخمینی روزانه ۸/۰ میلی گرم تیتانیم وارد بدن انسان می شود . اگرچه تقریبا بدون جذب شدن، از بدن دفع می شود.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">مصرف سالیانه عنصر تیتانیوم و ترکیبات آن ۱۰۵ تا ۱۰۶ تن می باشد . تقریباً ۹۵% تیتان به فرم اکسید تیتان&nbsp;TiO4&nbsp;مصرف می شود و یک رنگدانه دایمی و به شدت سفید رنگ با قدرت پوششی خوب در رنگ ها کاغذ و پلاستیک است . رنگ ها با وجود اکسید تیتانیوم یک باز تابنده بسیار عالی اشعه مادون قرمز را می سازد و بنا براین به طور گسترده ای توسط اختر شناسان مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجایی که این فلز مقاومت بالا وزن سبک مقاومت غیرعادی در برابر خوردگی و توانایی ایستادگی در برابر دماهای بالا می باشد . بخاطر مقاومت بالا در آب دریا این فلز برای ساخت شفت ها (محور ) ملخ هواپیما و پروانه کشتی استفاده می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۱ – تیتانیوم ایجاد حساسیت نكرده اما برخی از آلیاژهای طلا حساسیت زا می باشند.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۲ – اندازه قطر طلای سفید را میتوان تغییر داد اما از آنجایی كه تیتانیوم را نمیتوان لحیم كاری كرد ایجاد تغییر در اندازه آن نیز میسر نمیباشد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۳- تیتانیوم را میتوان به رنگهای گوناگون در آورد اما طلای سفید را نه.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۴- تیتانیوم ارزان قیمت تر از طلای سفید میباشد.</font></p> </div> text/html 2017-10-12T10:10:30+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی خوردگی حفره‌ای http://material-engineering.ir/post/748 <b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b><div align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">خوردگی حفره‌ای نوعی خوردگی موضعی می‌باشد که باعث ایجاد حفره‌های کوچک در فلزات می‌شود. عامل این پدیده، نرسیدن اکسیژن به بخش کوچکی از سطح می‌باشد. در این شرایط، این بخش نقش آند را بازی می‌کند و بخشی که دارای اکسیژن بالا است، نقش کاتد را ایفا می‌کند که حاصل آن ایجاد خوردگی گالوانیک می‌باشد.</font></b><br><br><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این نوع خوردگی محصولات خوردگی به پیشرفت واکنش کمک می‌کند. این نوع خوردگی، موجب سوراخ شدن سطح فلز می‌شود و به علت این که حفره‌های به وجود آمده به راحتی قابل مشاهده نیست، از مخرب‌ترین انواع خوردگی است. شروع خوردگی حفره‌ای دارای دوره طولانی است؛ اما بعد از شروع حفره با سرعت زیادی نفوذ می‌کند.</font></b><br></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">مکانیزم این نوع خوردگی مشابه با خوردگی شیاری است؛ ولی در این جا، خوردگی از زیر سطح شروع نمی‌شود؛ بلکه خوردگی در سطح صاف است.</font></b></p><div align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></b></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span class="mw-redirect">کار سرد</span> که موجب اجتماع استرس (نیرو) می‌شود و افزایش لحظه‌ای دمای یک قسمت از قطعه و عدم یکنواختی ساختار که شامل مرز دانه‌ها و نقاط چند فازی و … است می‌تواند تولید آند و کاتدهای موضعی کند که می‌تواند عامل شروع خوردگی حفره‌ای باشد. در فلزاتی که بر روی خود لایه‌های سطحی ایجاد می‌کنند مانند <span class="mw-redirect">فولاد زنگ نزن</span> و آلومینیوم دارای شدت بیشتری است.</font></b></p><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">حرکت محیط موجب می‌شود اکسیژن به داخل حفره تزریق شده و از مرحله دوم خوردگی جلوگیری شود به طوریکه واکنش کاتدی به بیرون حفره انتقال می‌یابد.</font></b></p><div align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></b></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پارامترهای متالورژیکی: محلول‌های جامد تک‌فار مقاومت به خوردگی بیشتری دارند.</font></b></p><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعلت اینکه حفره دار شدن وزن زیادی از فلز را کاهش نمی‌دهد اندازه‌گیری وزنی را برای مقایسه آن نمی‌توان به کار برد. اندازه‌گیری دقیق عمیق حفره‌ها به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها هم امکان‌پذیر نیست.</font></b></p><div align="justify"><br><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></b></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim"><b>منبع : ویکی پدیا.</b></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></font></div><div align="justify"><font color="#FF0000" size="4"><font face="Mihan-Nassim"><b>از کلیه عزیزانی که منبع متون را در نوشته های خود ذکر می کنند سپاسگزاریم. ذکر کردن منبع متن یکی از بهترین روشها برای حفظ اصالت نوشته می باشد.</b></font></font><br></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></p><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></p> text/html 2017-10-08T08:30:10+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی استانداردهای ریخته گری http://material-engineering.ir/post/747 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">&nbsp;"استانداردهای ریخته گری"</span></strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">Steel_Founders'_Society_of_America _Steelpedia.ir</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Steel_Founders%27_Society_of_America%20_Steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="color: #ff0000;"></span></strong></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br><strong><span style="color: #ff0000;">&nbsp;"اثر عناصر آلیاژی در چدن خاکستری و نحوه افزودن آنها به مذاب"</span></strong></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Effects_levels_and_sources_of_steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Effects_levels_and_sources_of_steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>"ترکیب معمول چدنهای داکتیل و استاندارد رفرنس بر اساس ASTM"</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Compositions_and_general_uses_steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Compositions_and_general_uses_steelpedia.ir.pdf"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>"ریخته گری برنزهای آلومینیوم"</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Cast Aluminum Bronzes - Steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Cast%20Aluminum%20Bronzes%20-%20Steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>"ذوب و ریخته گری آلیاژهای مس"</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Melting and Casting of Copper Alloys - steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Melting%20and%20Casting%20of%20Copper%20Alloys%20-%20steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"><br></span></a></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">با تشکر از سایت SteelPedia.ir</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">منبع : SteelPedia.ir</font></b></font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Melting%20and%20Casting%20of%20Copper%20Alloys%20-%20steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-10-03T04:49:37+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی Ceramic http://material-engineering.ir/post/746 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p style="" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">A <b>ceramic</b> is an inorganic, non-metallic, solid material comprising metal, non-metal or metalloid atoms primarily held in ionic and covalent bonds. This article gives an overview of ceramic materials from the point of view of materials science.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">The crystallinity of ceramic materials ranges from highly oriented to semi-crystalline, vitrified, and often completely <span class="mw-redirect">amorphous</span> (e.g., glasses). Most often, fired ceramics are either vitrified or semi-vitrified as is the case with earthenware, stoneware, and porcelain. Varying crystallinity and electron consumption in the ionic and covalent bonds cause most ceramic materials to be good thermal and electrical insulators (extensively researched in ceramic engineering). With such a large range of possible options for the composition/structure of a ceramic (e.g. nearly all of the elements, nearly all types of bonding, and all levels of crystallinity), the breadth of the subject is vast, and identifiable attributes (e.g. hardness, toughness, electrical conductivity, etc.) are hard to specify for the group as a whole. General properties such as high melting temperature, high hardness, poor conductivity, high moduli of elasticity, chemical resistance and low ductility are the norm,with known exceptions to each of these rules (e.g. piezoelectric ceramics, glass transition temperature, superconductive ceramics, etc.). Many composites, such as fiberglass and <span class="mw-redirect">carbon fiber</span>, while containing ceramic materials, are not considered to be part of the ceramic family.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">The earliest ceramics made by humans were pottery objects (i.e. <i>pots</i> or <i>vessels</i>) or figurines made from clay, either by itself or mixed with other materials like silica, hardened, sintered, in fire. Later ceramics were glazed and fired to create smooth, colored surfaces, decreasing porosity through the use of glassy, amorphous ceramic coatings on top of the crystalline ceramic substrates.<sup id="cite_ref-3" class="reference">[3]</sup> Ceramics now include domestic, industrial and building products, as well as a wide range of ceramic art. In the 20th century, new <span class="mw-redirect">ceramic materials</span> were developed for use in advanced ceramic engineering, such as in semiconductors.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> The word "<i><span class="extiw">ceramic</span></i>" comes from the Greek word κεραμικός (<i>keramikos</i>), "of pottery" or "for pottery",<sup id="cite_ref-4" class="reference">[4]</sup> from <span class="extiw">κέραμος</span> (<i>keramos</i>), "potter's clay, tile, pottery".<sup id="cite_ref-5" class="reference">[5]</sup> The earliest known mention of the root "ceram-" is the Mycenaean Greek<i>ke-ra-me-we</i>, "workers of ceramics", written in Linear B syllabic script.<sup id="cite_ref-6" class="reference">[6]</sup> The word "ceramic" may be used as an adjective to describe a material, product or process, or it may be used as a noun, either singular, or, more commonly, as the plural noun "ceramics"<br><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">A ceramic material is an inorganic, non-metallic, often crystalline oxide, nitride or carbide material. Some elements, such as carbon or silicon, may be considered ceramics. Ceramic materials are brittle, hard, strong in compression, weak in shearing and tension. They withstand chemical erosion that occurs in other materials subjected to acidic or caustic environments. Ceramics generally can withstand very high temperatures, such as temperatures that range from 1,000&nbsp;°C to 1,600&nbsp;°C (1,800&nbsp;°F to 3,000&nbsp;°F). Glass is often not considered a ceramic because of its <span class="mw-redirect">amorphous</span> (noncrystalline) character. However, glassmaking involves several steps of the ceramic process and its mechanical properties are similar to ceramic materials.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">Traditional ceramic raw materials include clay minerals such as kaolinite, whereas more recent materials include aluminium oxide, more commonly known as <span class="mw-redirect">alumina</span>. The modern ceramic materials, which are classified as advanced ceramics, include silicon carbide and tungsten carbide. Both are valued for their abrasion resistance, and hence find use in applications such as the wear plates of crushing equipment in mining operations. Advanced ceramics are also used in the medicine, electrical, electronics industries and body armor.</font></p><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">Crystalline ceramic materials are not amenable to a great range of processing. Methods for dealing with them tend to fall into one of two categories – either make the ceramic in the desired shape, by reaction <i>in situ</i>, or by "forming" powders into the desired shape, and then sintering to form a solid body. Ceramic forming techniques include shaping by hand (sometimes including a rotation process called "throwing"), slip casting, tape casting (used for making very thin ceramic capacitors, e.g.), <span class="mw-redirect">injection molding</span>, dry pressing, and other variations. Details of these processes are described in the two books listed below. A few methods use a hybrid between the two approaches.</font></p><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">Crystalline ceramic materials are not amenable to a great range of processing. Methods for dealing with them tend to fall into one of two categories – either make the ceramic in the desired shape, by reaction <i>in situ</i>, or by "forming" powders into the desired shape, and then sintering to form a solid body. Ceramic forming techniques include shaping by hand (sometimes including a rotation process called "throwing"), slip casting, tape casting (used for making very thin ceramic capacitors, e.g.), <span class="mw-redirect">injection molding</span>, dry pressing, and other variations. Details of these processes are described in the two books listed below.A few methods use a hybrid between the two approaches.</font></p><div align="justify"><br></div> </div> text/html 2017-10-02T06:38:54+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی توان موتور یا گشتاور آن ؟ http://material-engineering.ir/post/745 <p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">توان یا گشتاور: کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ این پرسش آغاز مباحثه ای ناتمام برای سازندگان موتور و تولید کنندگانی است که در این زمینه فعالیت می کنند. برخی اعتقاد دارند که این گشتاور خودرو است که آن را به حرکت در می آورد اسب بخار بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا خودروی بیشتری بفروشند. برخی هم می گویند اگر یک خودروی سریع می خواهید بهتر است به فکر اسب بخار (منظور همان توان است که به صورت تجاری واحد اسب بخار را برای آن استفاده می کنند.) باشید.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و در این میان تناقضات بسیاری به گوش می رسد. اما کدام یک درست می گویند؟ اگر بخواهیم در این باره شفاف تر صحبت کنیم باید بگویم همه چیز از مفهموم <em>نیرو</em> و <em>کار</em> شروع می شود.</font></p><h5 align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آشنایی با مفهوم کار</font></h5><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نیرو همان چیزی است که هنگام هل دادن یکی نسبت به دیگری احساس می شود و بسته به مقاومتی که در برابر آن ظاهر می شود ممکن است منجر به حرکت شود یا نشود. اگر بخواهید خودرویی را به تنهایی هل بدهید به احتمال زیاد حرکتی نخواهد داشت چون جرم آن بسیار بیشتر از شماست و نیروی مقاوم بسیار بیشتری در برابر نیروی شما اعمال می شود که نمی توانید بر آن غلبه کنید. به این ترتیب خودرو حرکتی هم نخواهد داشت.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما اگر نیرو اعمال شود و جابجایی داشته باشید در حقیقت کار انجام داده اید. به عبارت دیگر به اندازه جابجایی جسمی از نقطه A تا نقطه B کار انجام داده اید. به عنوان مثال اگر موتور یک خودرو را که 250 کیلو وزن دارد به کمک جرثقیل 1.5 متر جابجا کنید کاری که انجام داده اید برابر 1.5×250 است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کار = جابجایی x نیروی اعمال شده</font></p><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000" size="5"><b>برای مطالعه بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.</b></font><br></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-09-26T05:22:18+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی فولاد زنگ نزن آستنیتی http://material-engineering.ir/post/742 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium;"><span dir="RTL">فولاد زنگ نزن آستنیتی (Austenitic Stainless Steel) اساسا<font color="#CC0000"> آلیاژهای سه‌تایی Fe-Cr-Ni </font></span><span dir="RTL"><font color="#CC0000">ب</font>ا <font color="#CC0000">20-16% کروم و 20-7% نیکل</font> می‌باشد. از آنجا که ساختار این فولادها در تمام دماهای عملیات حرارتی، آستنیت (آهن </span><span dir="RTL">γ</span><span dir="RTL">) باقی می‌ماند، به آن‌ها فولادهای زنگ نزن آستنیتی گویند. می‌توان مقداری از نیکل این آلیاژها را با منگنز جایگزین کرد در حالی که ساختار آن‌ها آستنیت باقی خواهد ماند. </span></span></strong></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div id="edit_exp_27992" class="editable"> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium;">در این گروه آلیاژهای <span dir="LTR">CH-20</span> ،<span dir="LTR">CK-20</span> ،<span dir="LTR">CN-7M</span> وجود دارد. دو آلیاژ <span dir="LTR">CH-20</span> ، <span dir="LTR">CK-20</span> دارای کروم و نیکل بالاتر بوده، ترکیبی تمام آستنیتی دارند و میزان کروم آنها از نیکل بیشتر است. این آلیاژها نسبت به آلیاژ <span dir="LTR">CF-8</span> مقاومت بیشتری در برابر اسید سولفوریک داشته و دارای استحکام بهتری در دماهای بالا هستند. کاربرد اختصاصی آنها در صنایع شیمیایی و در مجاورت محلول های خمیر کاغد و اسید نیتریک است. برای انتقال اسید سولفوریک داغ با غلظت های مختلف، آلیاژ <span dir="LTR">CN-7M</span> با نیکل زیاد که حاوی مولیبدن و مس بوده وسیعا به کار می رود و نیز در برابر اسید هیدروکلریک رقیق و محلول های کلریدی داغ به خوبی مقاوم است. این آلیاژ در کارخانجات نورد فولاد در مجاورت مواد تمیز کننده از محلول های هیدروفلوریک نیتریک بکار می رود. همچنین در بسیاری موارد که آلیاژهای گروه <span dir="LTR">CF</span> با کروم بالا مناسب نیستند، این آلیاژ کاربرد خوبی دارد.</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium;">آلیاژ&nbsp; <span dir="LTR">CH-20</span> با ترکیب <span dir="LTR">25%Cr-12%Ni</span> حداکثر 0.2% کربن دارد. ریزساختار ریختگی آن،آستنیت با مقدار کمی فریت حاوی کاربید می باشد. با عملیات حرارتی قابل سخت کاری نبوده و در مجاورت اسید سولفوریک رقیق با دمای بالا، کاربرد بیشتری دارد.</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium;">آلیاژ <span dir="LTR">CK-20</span> با ترکیب <span dir="LTR">25%Cr-20%Ni</span> حاوی حداکثر 0.2% کربن است. با اینکه ترکیب آن به <span dir="LTR">CH-20</span> نزدیک می باشد ولی درصد نیکل بالاتر آن، مقاومت به خوردگی بیشتری در دماهای بالا به آن می دهد. ریزساختار قطعه ریختگی آن، آستنیت با رسوب پراکنده کاربید در زمینه است و با عملیات حرارتی قابل سخت کاری نمی باشد.</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium;">آلیاژ <span dir="LTR">CN-7M</span> با ترکیب <span dir="LTR">29%Ni-20%Cr</span> حاوی مقادیر مس و مولیبدن و حداکثر 0.07% کربن است. تماما آستنیتی بوده و سختی آن با عملیات حرارتی افزایش نمی یابد. این آلیاژ کاربرد وسیعی در شرایط سخت خورنده در مجاورت موادی چون اسید سولفوریک، اسید نیتریک، اسید هیدروکلریک رقیق، سود سوزآور، آب دریا و محلول های گرم نمک دار دارد.</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium;"><font color="#3333FF">حدود <span dir="LTR">65-70%</span> فولادهای زنگ نزن تولیدی ایالات متحده امریکا را فولادهای زنگ نزن آستنیتی تشکیل می‌دهند</font>. این فولادها به علت مقاومت به‌ خوردگی و شکل‌ پذیری مطلوب در این موقعیت قرار دارند، و از این رو برای بیشتر کاربردهای مهندسی خواص خوب و مطلوبی دارند. فولادهای زنگ نزن نوع <span dir="LTR">304</span> و <span dir="LTR">302</span> بیشترین کاربرد را هم در دماهای بالا و هم در دماهای پایین دارند. نوع <span dir="LTR">316</span>، که <span dir="LTR">2.5%Mo</span> دارد، مقاومت به ‌خوردگی بهتر و استحکام بیشتری در دماهای بالا دارد. آلیاژهایی با مقدار بیشتر کروم (<span dir="LTR">23-25%</span>) مثل نوع <span dir="LTR">309</span> و <span dir="LTR">310</span> ترجیحا در دماهای بالا به‌کار می‌روند.</span></strong></font></p> </div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br> </font> text/html 2017-09-23T06:24:04+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی تبلیغات دائمی http://material-engineering.ir/post/741 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام خدا</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با سلام و عرض احترام خدمت کلیه کاربران گرامی. <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به منظور ارائه خدمات به شما عزیزان تصمیم بر این شده است تا تبلیغات شما عزیزان در وب سایت قرار گیرد تا بتوان خدمات آزمایشگاهی مناسب و همچنین سایر خدمات را به دانشجویان عزیز بهتر و مناسب تر ارائه کنیم. <b><font color="#FF0000">وب سایت بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی با روزانه بیش از 1000 بازدید یکی از مکان های مناسب برای ارائه مطالب علمی می باشد. </font></b>لذا در زمینه ارائه تبلیغات در وب سایت بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی از طریق لینک های زیر با مدیریت وب سایت در ارتباط باشید. <br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">Tel : 09368200762</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">E-mail : o.ashkani@yahoo.com</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">Telegram: @ashkani_Omid</span></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-09-12T19:00:59+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی کلیات ریخته گری گریز از مرکز http://material-engineering.ir/post/740 <br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:150%"><sub><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial" lang="FA">­­</span></sub><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial" lang="FA">اساساً دو نوع ریخته گری گریز از مرکز وجود دارد .گریز افقی که حول محور افقی خود میچرخد و گریز عمودی که حول محور عمودی خود میچرخد .از ماشین ریخته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گریز از مرکز افقی عموماً برای تولید لوله، تیوپ، بوش، غلاف های سیلندری و قطعات استوانه ای یا تیوپ مانند که شکل ساده ای دارند (مطلب بخش پیش ریخته گری گریز از مرکز افقی را ببینید )استفاده میشود. دامنه ی کاربرد ماشین ریخته گری گریز از مرکز عمودی وسیعتر است. قطعاتی که استوانه ای ویا حتی متقارن نیستند می توانند با استفاده از ریخته گری گریز از مرکز عمودی تولید شوند. فرآیند ریخته گری گریز از مرکز از قالب دواری استفاده می کند تا مذاب را به طور یکسان داخل محفظه قالب کند. انجماد جهت دار قطعه ای چگالتر با خصوصیات فیزیکی عالی تری نسبت به فرآیند ریخته گری ثقلی تولید می کند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial" lang="FA">قطعات تولیدی به روش ریخته گری گریز از مرکز،توسط ریختن فلز مذاب داخل قالب دوار تولید می شوند. نیروی گریز از مرکز ناشی از دوران قالب فلز مذاب را به داخل حفره (حفرات) قالب هل می دهد تا اینکه در زیر فشار ممتد فلز مذاب منجمد شود. قطعات ریختگی استوانه ای عموماً مناسب تر است تا با استفاده از ریخته گری گریز از مرکز تولید شوند. قطعات استوانه ای تولید شده در قالب های دائم به روش ریخته گری گریز از مرکز دارای نقطه تسلیم بالاتر و خواص مکانیکی بالاتری نسبت به قطعات تولید شده در ریخته گری ثقلی هستند. اقتصادی ترین روش در تولید قطعات سیلندری یا استوانه ای با کیفیت عالی با توجه به نقاط تسلیم قطعه، هزینه تمیز کاری و هزینه قالب، ریخته گری گریز از مرکز می باشد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial" lang="FA">قطعات تولیدی گریز از مرکز می توانند با استفاده از واژه "هموژن" بهتر تعریف شوند، یعنی اینکه دارای خواص کاملاً یکنواخت در تمامی جهات باشند. که این مطلب در مورد فورجینگ صادق نیست. با استفاده از مزایای عالی به وجود آمده ناشی از نیروی گریز از مرکز قالب دوار، قطعات ریختگی با کیفیت بالا و بدون عیب به دلیل چگالی بالا و به دور از گاز های اکسیدی و سایر آخالهای غیر فلزی می توانند تولید شوند. مزیت اقصادی روش ریخته گری گریز از مرکز حذف و یا به حداقل رساندن راه گاه و تغذیه ها می باشد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt; line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial" lang="FA">تمام فلزاتی که توسط ریخته گری ثقلی تولید می شوند می توانند با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز نیز تولید شوند. از قبیل فولاد های کربنی و آلیاژی، فولاد های پُر آلیاژ مقاوم به خوردگی و مقاوم در برابر حرارت، چدن خاکستری، چدن داکتیل و چدن نشکن، چدن های پر آلیاژ، فولاد های زنگ نزن، فولاد نیکل دار، آلیاژهای آلومینیوم، مس منیزیم، آلیاژ های پایه نیکل و کبالت و آلیاژهای تیتانیم. غیر فلزات نیز با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز می توانند تولید شوند، از قبیل: سرامیک ها، شیشه ها، پلاستیک ها و تقریباً هر ماده ای که بتوان آن را ذوب کرده و به صورت مایع درآورد.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-08-24T19:22:04+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی ... http://material-engineering.ir/post/737 <br><br><div align="center"><img class="transparent" src="http://s8.picofile.com/file/8268394100/400.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8268394100/400.gif"></div> text/html 2017-06-09T13:39:19+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی متالورژی پودر http://material-engineering.ir/post/735 <div align="justify"><br></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>متالورژی پودر</b> (به انگلیسی: <bdi lang="en">Powder metallurgy</bdi>) روشی برای ساخت و تولید قطعات فلزی و سرامیک است که اساس آن بر فشردن پودر مواد به شکل مورد نظر و تف‌جوشی آن است. تف جوشی در درجه حرارتی زیر نقطه ذوب صورت می‌پذیرد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">متالورژی پودر بخشی کوچک ولی بسیار مهم از صنایع فلزگری می‌باشد. اولین کاربرد متالورژی پودر برای تولید پلاتین با دانسیته کامل بود که در <span class="mw-redirect">قرن ۱۹ میلادی</span> صورت گرفت چون در آن زمان امکان ذوب پلاتین به دلیل نقطه ذوب بالا وجود نداشت. در اوایل قرن بیستم فلزهای دیر گدازی مانند تنگستن، مولیبدن توسط روش متالورژی پودر شکل داده شدند. کاربیدهای سمانیت و یاتاقانهای برنزی متخلخل نسل بعدی قطعات متالورژی پودر بودند. به این صورت قطعات متالورژی پودر در انواع صنایع مانند لوازم خانگی، اسباب بازی سازی و الکترونیک کاربرد پیدا نمود. آخرین کاربردهای قطعات متالورژی پودر در صنایع خودرو سازی می‌بود که موازی با رشد صنایع اتومبیل سازی رشد نمود به صورتی که امروزه بقای صنعت متالورژی پودر در کشورهای صنعتی بسیار وابسته به صنعت خودرو سازی می‌باشد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰ روشهای نوین مانند فُرج پودر و ایزو استالیک گرم در صنعت متالورژی پودر بکار گرفته شد. این روشها با تولید قطعات با دانسیته بالا توان رقابتی قطعات متالورژی پودر را افزایش دادند.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">گرچه روش متالورژی پودر امکانات ویژه‌ای را جهت تولید بعضی قطعات خاص فراهم ساخته‌است، که تولید آنها از طریق روشهای دیگر غیر ممکن یا بسیار مشکل می‌باشد ولی زمینه‌هایی که باعث فراگیر شدن استفاده از این روش گردیده‌است، عبارت‌اند از:</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><ul><li><font size="4" face="Mihan-Nassim">زمینه‌های اقتصادی</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim">بهره‌وری انرژی</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim">انطباق زیست محیطی</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Nassim">ضایعات بسیار پائین</font></li></ul><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">متالورژی پودر تکنولوژیی است، پویا. در طول سالها عوامل مؤثر بر این فناوری بهبود داده شده‌اند به علاوه، تولید آلیاژهایی جدید و مستحکمتر و فرایندهای تولید قطعات با دانسیته بالا مانند (Warm compaction، <span class="new">ایزو استالیک گرم</span>، فرج پودر، extrusion، Powders rolling، Incretion mounding Powders) همراه با کنترل عالی بر زیر ساختار هم چنین خصوصیت ذاتی فناوری متالورژی پودر در تولید مواد مرکب، امکان ساخت محصولاتی از مواد ویژه و سنتی را در طیف و تولیدی و هم چنین گران بودن ابزار و تجهیزات تولید که ظرفیتهای تولید کم را غیر اقتصادی می‌نماید، از نقاط ضعف این فناوری در رقابت با دیگر فرایندهای تولید است. توجیه استفاده از روش متالورژی پودر بر اساس تیراژ تولید می‌باشد. این امر در استفاده از متالورژی پودر در صنایع اتومبیل سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با وجود اینکه از نظر تاریخی متالورژی پودر از قدیمی‌ترین روشهای شکل دادن فلزات است، اما تولید در مقیاس تجارتی با این روش، از جدیدترین راه‌های تولید قطعات فلزی است. در دوران باستان از روشهای متالورژی پودر برای شکل دادن فلزاتی با نقطه ذوب بالاتر از آنچه در آن زمان داشتند، استفاده می‌شد. اولین بار در اوایل قرن نوزدهم بود که پودر فلزات با روشی مشابه آنچه امروزه بکار می‌رود، با متراکم نمودن به صورت یکپارچه در آورده شد.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">متالورژی پودر فرایند قالب گیری قطعات فلزی از پودر فلز توسط اعمال فشارهای بالا می‌باشد. پس از عمل فشردن و تراکم پودرهای فلزی، عمل تف جوشی در دمای بالا در یک اتمسفر کنترل شده، انجام پذیرفته که در آن فلز متراکم، جوش خورده و به صورت ساختمان همگن محکمی پیوند می‌خورد. با توجه به گفته‌های بالا تکنیک برتر در متالورژی پودر از mim می‌توان نام برد. در روش MIM قطعاتی که تحت اعمال فشار شکل پذیر نیستند، به صورت تزریق پودرو پلیمر شکل می‌گیرد.</font></p><div align="justify"><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div> text/html 2017-05-26T07:16:10+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی كامپوزیت هاى زمینه سرامیكى http://material-engineering.ir/post/734 <h3><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong><br></strong><strong></strong></font></h3><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">كامپوزیت&nbsp;هاى زمینه سرامیكى ،CMC یا به اختصار (Ceramic Matrix Compozit) خانواده اى از مواد كامپوزیتى هستند كه كاربردهاى زیادى را در صنایع مختلف خصوصاً هوافضا&nbsp;به خود اختصاص داده اند. سرامیك هاى پیشرفته داراى ویژگى هاى مطلوبى مانند سختى، استحكام بالا، تحمل دماهاى بالا، خنثایى شیمیایى، مقاومت در برابر فرسایش و چگالى كم هستند. ولى در برابر بارهاى كششى و ضربه ضعیف هستند و بر خلاف فلزات، از خود انعطاف پذیرى نشان نمى دهند و مستعد شكست تحت بارهاى مكانیكى و شوك حرارتى هستند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگر مقایسه اى بین سرامیك ها و دیگر مواد داشته باشیم، باید گفت كه سرامیك ها تنها گروه از مواد هستند كه در دماهاى بالا قابل استفاده اند و داراى سختى، استحكام و مدول كشسانى بالاترى از فلزات و پلیمرها مى باشند. همچنین چگالى، ضریب انبساط حرارتى و هدایت الكتریكى و حرارتى كمى دارند. به ویژه چگالى و انبساط حرارتى كم سرامیك ها اهمیت زیادى در اغلب كاربردها دارد.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بزرگترین نقطه ضعف سرامیك ها در مقایسه با دیگر مواد به ویژه فلزات، مقاومت فوق العاده پایین آنها در برابر شكست است كه در عمل این مواد را در برابر ترك بسیار حساس كرده است. راه حل این مشكل، تهیه كامپوزیت هاى زمینه سرامیكى است. گنجاندن الیاف و ذرات تقویت كننده در یك زمینه سرامیكى مى تواند به تهیه یك ماده سرامیكى مقاوم تر منجر شود. كامپوزیت هاى زمینه سرامیكى تنها كامپوزیت هایى هستند كه بالاى ۹۰۰ درجه سانتیگراد استحكام خود را حفظ مى كنند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">معمولاً كاربرد كامپوزیت هاى سرامیكى به دو دسته هوافضایى و غیرهوافضایى تقسیم مى شوند. در كاربردهاى هوافضایى مساله اصلى، عملكرد كامپوزیت است. در حالى كه در كاربردهاى غیر هوافضایى عامل قیمت بسیار مهم است. كامپوزیت هاى سرامیكى با الیاف پیوسته، عموماً داراى خواص مكانیكى ویژه بالایى هستند و مى توانند در كاربردهاى هوافضایى با دماى بالا به كار گرفته شوند. كامپوزیت هاى كربن/كربن با پوشش سیلیسیم كاربید به عنوان محافظ حرارتى در شاتل هاى فضایى استفاده شده است و كامپوزیت هاى كاربید سیلیسیم/ كربن مواد مناسبى براى هواپیماها هستند. از كاربردهاى غیر هوافضایى كامپوزیت هاى سرامیكى مى توان به اجزاى موتورهاى دما بالا، مته و ابزار تراش، اجزاى مقاوم در برابر سایش، لوله اگزوز، نازل، لوله هاى مبدل گرما و غیره اشاره كرد.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> برای مطالعه بیشتر این لینک ها&nbsp;مفید خواهند بود: &nbsp;Ceramic matrix composite – &nbsp;Unlocking the Power of Ceramic<br><br>منبع : مرکز مهندس هوافضا. <br><br> </font> text/html 2017-05-19T15:24:41+01:00 material-engineering.ir امید اشکانی جوشکاری فلزات رنگین http://material-engineering.ir/post/733 <h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری فلزات رنگین با گاز استیلن یا کاربیت ( یا فلزات غیر آهنی) </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">فلزات غیر آهنی یا فلزات رنگی به فلزاتی گفته می شود که فاقد آهن و یا آلیاژهای آن باشند مانند <span class="daneshnameh">مس</span> – برنج – <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">برنز</a>- <span class="daneshnameh">آلومینیوم</span>- <span class="daneshnameh">منگنز</span>- <span class="daneshnameh">روی</span> و <span class="daneshnameh">سرب</span> <br>تمام فلزات رنگین را با کمی دقت و مهارت و آشنائی با اصول <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> می توان جوش داد و برای جوشکاری این نوع فلزات بایستی خواص فلز را در نظر گرفت. <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری مس با گاز </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">بهترین طریقه برای جوشکاری <span class="daneshnameh">مس</span> جوشکاری با <span class="daneshnameh">اکسیژن</span> است( جوش اکسیژن = اتوگن= استیلن= کاربید اصطلاحات مختلف متداول می باشند) ضمناً می توان <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> مس را با قوس الکتریک یا جوش برق نیز انجام داد. <br> <br>ورقه های <span class="daneshnameh">مس</span> را مانند ورقه های آهنی برای جوشکاری آماده می کنند یعنی سطح بالائی را تمیز نموده و از کثافات و روغن پاک نموده و در صورت لزوم سوهان می زنند. ولی چون خاصیت هدایت حرارت مس زیادتر است باید مقدار <span class="daneshnameh">آمپر</span> را قدری بیشتر گرفت. بهتر است همیشه با قطب مستقیم جوشکاری را انجام داد ( با جریان مستقیم و الکترود مثبت) زاویه الکترود نسبت به کار مانند جوشکاری <span class="daneshnameh">فولاد</span> است. طول قوس حداقل باید 10 تا 15 میلی متر باشد, برای جوشکاری مس می توان از الکترودهای ذغالی استفاده کرد. الکترودهای جوشکاری مس بیشتراز آلیاژ مس و <span class="daneshnameh">قلع</span> و <span class="daneshnameh">فسفر</span> ساخته شده اند و گاهی نیز از الکترودهای که دارای <span class="daneshnameh">فسفر</span>- <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">برنز</a>- سیلکان یا <span class="daneshnameh">آلومینیوم</span> هستند استفاده می کنند چون انبساط <span class="daneshnameh">مس</span> در اثر گرم شدن زیاد است فاصله درز جوش را در هر 30 سانتیمتر در حدود 2 تا 3 سانتیمتر زیادتر در نظر می گیرند. خمیر روانساز مس معمولاً در حرارت 700 تا 1000 درجه ذوب می شود و به صورت تفاله (گل جوش) سبکی روی کار قرار می گیرد و از تنه کار به علت کف کردن در روی کار نباید استفاده شود. بدون روانساز هم می توان مس را جوش داد و معمولاً از براکس استفاده می گردد. مس را به وسیله شعله خنثی جوش دهیم تا تولید اکسید مس نکند چون ضریب هدایت حرارت مس زیاد است باید پستانک جوشکاری مشعل 1 تا 2 نمره بیشتر از فولاد انتخاب شود. بهتر است مس را قبل از جوشکاری گرم نمائیم و با سیم جوشکاری مخصوص جوش داد برای جوشکاری صفحه 5 میلیمتری سیم جوش 4 میلیمتری کافی است و از وسط ورق شروع به جوشکاری می نمائیم و وقتی فلز هنوز گرم است روی آن چکش کاری می شود تا استحکام درز جوش زیاد شود. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری سرب </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این نوع جوشکاری بیشتر از گاز <span class="daneshnameh">هیدروژن</span> و <span class="daneshnameh">اکسیژن</span> استفاده می گردد. در <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> سرب احتیاج به گرد مخصوص نیست ولی باید قطعات کار را قبل از جوشکاری کاملاً صیقلی نموده سیم جوش سرب باید کاملاً خالص باشد چون سرب مذاب بسیار سیال می باشد. لذا جوشکاری درزهای قطعات سربی که به وضع قائم قراردارند بسیار دشوار و مستلزم مهارت و تجربه زیاد است. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری چدن با برنج یا لحیم سخت برنج </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">چدن را می توان با برنج جوش داد. قطعات چدنی را باید همان طوری که برای جوشکاری با سیم جوش چدنی آماده می شوند برای برنج جوش آماده ساخت. لبه های درز جوش را باید به وسیله سوهان یا ماشین تراشید و هیچگاه لبه های درز قطعات چدنی را با سنگ سمباده پخ نزنید. زیرا ذرات گرافیت روی ذرات آهن مالیده می شوند و لحیم سخت خوب به چدن نمی چسبد. قطعات چدنی را قبل از شروع به جوش دادن حدود 210 تا 300 درجه سانتی گراد گرم کنید و گرد جوشکاری مخصوص چدن به کار برید تا بهتر به هم جوش بخورد. <br> <br><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">نقطه ذوب</a> سیمهای برنجی باید در حدود 930 درجه سانتی گراد باشد. سیمهای برنجی که برای جوش دادن قطعات چدنی به کار می روند دارای مقدار زیادی <span class="daneshnameh">مس</span> است و کمی نیکل نیز دارند . نیکل اتصال لحیم را به چدن آسان می کند و نقطه ذوب زیاد آن موجب سوختن گرافیت درز جوش می شود . در جوشکاری چدن با برنج از شعله ملایم پستانک بزرگ با فشار کم استفاده کنید. اگر فشار شعله زیاد باشد گرد جوشکاری از درز خارج می شود و در نتیجه قطعات چدنی خوب به هم جوش نمی خورند. قطعات چدنی را باید پس از جوشکاری در محفظه یا جعبه ای پر شن یا گرد آسپست قرار داد تا بتدریج خنک شود و سبب شکنندگی و ترک و سخت شدن چدن نگردد. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری منگنز </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">از <span class="daneshnameh">منگنز</span> به صورت خالص استفاده نمی شود در جهت عکس از آلیاژهای ماگنزیوم استفاده می شود که برای ریختگی فشاری از آن استفاده می گردد . به جای آلیاژهای Mg. Mn و Mg. Al و Mg AlZn امروزه از آلیاژهای مخصوصاً محکم Zr و Th استفاده می شود. <br> <br>برای <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> ماگنزیوم و آلیاژهای آن از همان شرایط جوشکاری آلومینیوم استفاده می گردد. <br> <br>قابلیت هدایت حرارت زیاد و انبساط سبب پیچش زیاد کار می شود. ماگنزیوم در درجه حرارت محیط به سختی قابل کار کردن است و در 250 درجه می توان به خوبی کار گرد. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری برنج با گاز </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">برنج مهمترین آلیاژ <span class="daneshnameh">مس</span> است و از مس و روی و گاهی قلع و مقداری <span class="daneshnameh">سرب</span> تشکیل می شود، این فلز در مقابل زنگ زدگی و پوسیدگی مقاوم است. چون روی در حرارت نزدیک ذوب برنج تبخیر می گردد بنابراین جوشکاری با این فلز مشکل می باشد. برنج از 60 درصد مس و 40% روی و گاهی مقداری سرب تشکیل شده است. درموقع جوشکاری روی به علت بخار شدن و اکسید روی محل جوش را تیره کرده و عمل جوشکاری را مشکلتر می نماید. ضمناً گازهای حاصله خطرناک بوده و باید از محل کار تخلیه گردند. درموقع جوشکاری روی حرکت دست بسیار مهم است و باید حتی الامکان سرعت دست را زیاد کرده وگرده جوش کمتری ایجاد نمود تا فرصت زیادی برای تبخیر روی نباشد. برنج را می توان با الکترودهای گرافیتی و معمولی جوشکاری نمود، درجوشکاری برنج از قطب معکوس استفاده می شود. <br> <br>فاصله قوس الکتریکی باید حداقل 5 تا 6 میلیمتر باشد. برنج ساده تر از <span class="daneshnameh">فولاد</span> و <span class="daneshnameh">چدن</span> و <span class="daneshnameh">مس</span> جوش داده می شود و استحکام و قابلیت انبساط آن درمحل درز جوش بسیار خوب است. توجه شود چون انقباض و انبساط برنج زیاد است نمیتوان به وسیله چند نقطه جوش به هم وصل کرد بلکه بایستی به کمک بست هائی که در حین جوشکاری می توان آنها را به هم متصل نمود از پیچیدگی جلوگیری شود. <br> <br>توجه شود که در جوشکاری از سیمهای مخصوص <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> برنج که مقدار مس آن 42 تا 82 درصد است استفاده نمائید و برای جلوگیری از اکسیداسیون از گرد جوشکاری استفاده می شود و از استعمال تنه کار در جوشکاری برنج باید خودداری شود زیرا درز جوش را خورده سوراخ سوراخ و متخلخل می سازد و شعله را باید طوری تنظیم کرد که اکسیژن آن از استیلن بیشتر باشد زیرا روی در حرارت 419 درجه ذوب و در 910 درجه تبخیر می شود و رسوبی از روی و اکسید روی در کنار درز جوش به وجود می آید. مقدار اکسیژن شعله بستگی به نوع آلیاژ دارد و می توان قبلاً قطعه ای از آن را به طور آزمایشی جوش داد و اگر درز جوش سوراخ و خورده نشد خوب است. و اکسیژن زیاد هم باعث کثیف شدن جوش می شود . ورقهای نازکتر از 4 میلیمتر را از راست به چپ و ورقهای ضخیم تر از 4 میلیمتر را از چپ به راست جوش می دهند. به چکش کاری و خروج دود خطرناک و استفاده از ماسک مخصوص وباز نمودن پنجره وهواکش باید توجه نمود. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری فولاد زنگ نزن با گاز </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">قابلیت هدایت حرارت فولاد زنگ نزن کمتر از <span class="daneshnameh">فولاد</span> معمولی می باشد و می توان سر مشعل را کوچکتر انتخاب کرد. شعله جوشکاری باید برای جوش فولاد زنگ نزن خنثی باشد زیرا اکسیژن یا استیلن اضافی با عناصر تشکیل دهنده فولاد زنگ نزن ترکیب شده و درز جوش خورده پس از مدتی زنگ می زند . روانساز جوشکاری فولاد زنگ نزن را به صورت خمیر در آورده روی درز جوش می مالیم . سیم جوش باید حتی المقدور از نوع خود فولاد زنگ نزن انتخاب شود و بهتر است تسمه باریکی از جنس همان فولادی که باید جوش داده شود را بریده و به جای سیم جوشکاری استفاده کرد. <br>در روش <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> این <span class="daneshnameh">فولاد</span> مشعل را باید طوری نگهداشت که زاویه آن نسبت به کار بین 80 تا 90 درجه باشد . زاویه سیم جوش در حدود 20 تا 40 درجه است وسیم جوشکاری را جلوی مشعل نگذارید تا همزمان با لبه کار ذوب شود و نوک مخروطی باید با ناحیه مذاب تماس داشته باشد تا از اکسیده شدن فلز جلوگیری کند. و شعله را نباید یک دفعه از کار دور نمود زیرا درجه انبساط فولاد زنگ نزن بیشتر از فولاد معمولی است و بابست های مخصوص از پیچیدن و کج شدن آن در موقع <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> باید جلوگیری کرد فاصله لبه کار را باید برای هر 30 سانتیمتر 3 الی 4 میلیمتر بیشتر در نظر گرفت. پس از تمام شدن کار <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> به وسیله برس و شتشو مواد اضافی تفاله و روانساز و یا گرد جوشکاری اضافی را باید کاملاً تمیز کرد و بر طرف نمود. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری فولادهای مولیبدونی </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">وقتی که به فولاد مولیبدون اضافه شود مقاومت آن را بالا می برد مخصوصاً در حرارتهای زیاد ، بنابراین موارد استعمال این نوع فولاد بیشتر در لوله هائی که تحت فشار و حرارت زیاد باشد بیشتر است. بعضی از فولادهای مولیبدونی دارای مقداری کرم نیز هستند این آلیاژ را که مولی کرم می نامند بیشتر در ساختن قطعات مقاوم هواپیما به کار برده می شوند. جوشکاری این فولاد مانند جوشکاری <span class="daneshnameh">آهن</span> می باشد با این تفاوت که برای مقاوم بودن جوش باید از الکترود نوع E_7010 و E_7012 و E_7020 استفاده شود و برای قطعات ضخیم که گرده های پهن مورد احتیاج است می توان از فولادهای قلیائی (E_7016 ، E_7015 (LOWHYDROGE استفاده نمود. در مورد <span class="daneshnameh">جوشکاری</span> ورقهای 5 میلیمتر و ضخیمتر لازم است بعد از جوشکاری 1200 الی1250 درجه فارنهایت گرم کرده و برای ضخامت 5/12 میلیمتر به مدت یک ساعت گرم نگهداشت و بعد از آن باید قطعه به آهستگی سرد نمود به طوری که در هر ساعت 200 الی 250 درجه فارنهایت از حرارت آن کاسته شود وقتی که قطعه به 150 درجه فارنهایت رسید بعد می توان قطعه را در هوای معمولی سرد کرد. <br> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری مونل واینکونل </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">فلز مونل آلیاژی است از 67 % نیکل 30% <span class="daneshnameh">مس</span> و مقدار کمی <span class="daneshnameh">آهن</span> و <span class="daneshnameh">آلومینیوم</span> و<span class="daneshnameh">منگنز</span>. <br>فلز اینکونل آلیاژی است از 80% <span class="daneshnameh">نیکل</span> ، 15% گرم و 5% آهن. <br>این دو فلز به علت مقاومت زیادی که در مقابل زنگ زدگی دارند برای ساختن تانکر و ظروف حامل مایعات به کار می روند. <br>مونل و اینکونل را می توان با الکترودهای پوشش دار به آسانی آهن جوشکاری کرد. <br>بنابراین جوشکاری این فلزات در تمام حالتها امکان پذیر است ولی بهتر است که درحالت تخت عمل انجام گیرد. قطعاتی که ضخامت آنها کمتر از 5/1 میلیمتر است نباید با قوس الکتریکی جوشکاری نمود. برای جوشکاری مونل واینکوئل باید عملیات زیر را انجام داد. <br></font><ol><li><font face="Mihan-Nassim" size="4"> قشر نازک اکسید تیره رنگ را از نقاطی که باید جوشکاری کرد به وسیله برس یا سمباده پاک نمائید. </font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4"> به گرم کردن قبلی احتیاجی نیست. </font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4"> از الکترودهای با پوشش ضخیم استفاده به عمل آید. </font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4"> درمورد جوشکاری حالت تخت زاویه الکترود نسبت به خط قائم درجه و در مورد حالتهای دیگر الکترود عمود بر صفحه باید باشد. </font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">– گرده های باریک ایجاد گردد. </font></li></ol><font face="Mihan-Nassim" size="4"> <br></font><h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری طلا </font></h1><font face="Mihan-Nassim" size="4">جوشکاری طلا به طریقه DC باجریان مستقیم انجام میگرد. الکترود را به قطب منفی وصل می نمائیم و یا با جریان فرکانس زیاد جریان متناوب کار میکنیم . ضمناً می توان برای جوشکاری طلا از طریقه جوشکاری نقطه جوش استفاده کرده که با الکترود و لفرامی عمل می نماید و پس از جوشکاری به وسیله صیقل نمودن با الکل کار را براق می نمائیم . ضمناً به وسیله جوشکاری کند پرسی نیز می توان طلا راجوش داد. جوش دادن متداول با شعلهای ریز و دقیق شبیه جوشکاری نقطه جوش می باشد. <br> </font>