امید اشکانی شنبه 8 فروردین 1394 07:45 ب.ظ نظرات ()


http://www.uplooder.net/img/image/18/72f07f9a80d82543c1fc84dc162b5bba/earthhour.jpg

در ساعت زمین با خاموش کردن حتی یک لامپ به نسل آینده خود خدمت کنید .

In the Earth HOUR Turn off just one lamp or one computer