امید اشکانی چهارشنبه 2 مهر 1393 01:16 ب.ظ نظرات ()

جوشکاری زیرپودری، یکی از فرایندهای جوشکاری قوسی است که در آن، نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.


تاریخچه :

در دهه ۱۹۳۰ تلاش‌های زیادی جهت مکانیزه کردن فرایند جوشکاری قوسی انجام گردید. با توجه به محدودیتهای زیر استفاده از الکترودهای پوشش‌دار ناممکن تشخیص داده شد.

 1. با توجه به نارسانا بودن پوشش محافظ، تماس الکتریکی بین منبع تغذیه الکتریکی و الکترود غیر ممکن است.
 2. رول کردن الکترود موجب جدا شدن پوشش آن می‌گردد.
 3. تماس پوشش الکترود با قرقره‌های تغذیه کننده الکترود باعث خرد شدن پوشش می‌شود.

در سال ۱۹۳۲ در ایالات متحده آمریکا با مدفون ساختن قوس الکتریکی و الکترود کربنی در زیر پوششی ضخیم از پودر محافظ، روش جوشکاری زیرپودری اختراع گردید. و در میانه دهه ۱۹۳۰ به روشی اقتصادی جهت جوشکاری بدل گردید.

در روش امروزین جوشکاری زیر پودری، اتصال فلزات توسط گرمای حاصل از قوس الکتریکی بین الکترود فلزی بدون روکش و قطعه کار انجام
می‌گیرد. اتصال دو فلز به یکدیگر بدون اعمال فشار بوده وماده پرکننده از ذوب الکترود، سیم جوش ویا پودر فلزی تامین می‌شود.

پودر گدازآور محافظ در این روش سه نقش مهم دارد.

 1. پایداری قوس
 2. اثرگذاری بر خواص مکانیکی و شیمیایی
 3. کیفیت جوش به نجوه مراقبت و نگهداری پودر وابسته‌است.

جوشکاری زیرپودری می‌تواند به ۳ روش نیمه خودکار، خودکار و ماشینی انجام گیرد.

روش نیمه خودکار

در این روش جوشکاری با استفاده از تفنگ جوشکاری دستی که وظیفه انتقال الکترود و پودر محافظ را دارد، انجام می‌شود. تغذیه سیم جوش

به صورت خودکار بوده و پودر محافظ تحت اثر نیروی گرانش از مخزن با ته مخروطی و یا تحت فشار هوا توسط شیلنگ به محل اتصال، انتقال می‌یابد.

کاربرد این روش در سرعتهای متوسط و برای الکترودهای با قطر کم می‌باشد.

روش خودکار

جوشکاری به روش خودکار توسط دستگاه و کنترل کننده‌های خودکار، بدون دخالت کاربر انجام می‌گیرد.

روش ماشینی

جوشکاری توسط ماشین انجام گرفته ولی شروع، پایان، نظارت بر جوشکاری، کنترل سرعت و تن

کاربردهای آن :
 • جوشکاری مخازن تحت فشار
 • خطوط لوله
 • مخازن ذخیره
 • سازه‌های سنگین
 • کشتی سازی
 • ساخت واگن‌های راه‌آهن


جریان جوشکاری بر حسب قطر سیم جوش در جوشکاری زیر پودری
قطر سیم جوش (mm) 1.6 2 2.4 3 4 5 6 7
شدت جریان (A) 115-500 125-600 150-700 220-1000 340-1100 400-1300 500-1400 600-1600


http://www.wikipg.com/images/context/13248585491064684682.gif


متن فوق ترجمه شده است از منابع زیر :

Ador Welding Limited, “Modern Arc Welding Technology”, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. , Pp. ۱۸۷-۲۶۱٬۲۰۰۵.

ASM Handbook Volume 06: Welding, Brazing, and Soldering