حضور دو تن از اساتید برجسته ی گروه مهندسی مواد و متالورژی در برنامه ی زنده ی تلویزیونی به توان 4 از شبکه ی 4. موضوع بحث در رابطه با انجمن های علمی و میزان تاثیر آنها در فعالیتهای علمی.

دانشجویان و علاقه مندانی که نتوانستند برنامه ی فوق را به طور زنده مشاهده کنند ، به زودی می توانند از همین وبسایت، برنامه را دانلود نمایند.

با تشکر.

photo1534.jpg


4.jpg


5.jpg