کامپوزیت یا ماده مرکب بصورت زیر تعریف میشود:


در مهندسی مواد این اصطلاح معمولاً به موادی گفته میشود که یک فاز زمینه (ماتریکس) و یک تقویت کننده (پرکننده) تشکیل شده باشند. تعریف انجمن متالورژی آمریکا: به ترکیب ماکروسکوپی دو یا چند مادهٔ مجزا که سطح مشترک مشخصی بین آنها وجود داشته باشد، کامپوزیت گفته میشود.
کامپوزیت از دو قسمت اصلی ماتریکس و تقویت کننده تشکیل شدهاست. ماتریکس با احاطه کردن تقویت کننده آن را در محل نسبی خودش نگه میدارد. تقویت کننده موجب بهبود خواص مکانیکی ساختار میگردد. به طور کلی تقویت کننده میتواند به صورت فیبرهای کوتاه و یا بلند و پیوسته باشد.دستهبندی کامپوزیتها از دیدگاه زیستی

کامپوزیتهای طبیعی. مانند استخوان، ماهیچه، چوب و ... کامپوزیتهای مصنوعی(مهندسی) دسته بندی کامپوزیتهای مهندسی از لحاظ فاز زمینه cmc (کامپوزیتهای با زمینهٔ سرامیکی) pmc (کامپوزیتهای با زمینهٔ پلیمری) mmc (کامپوزیتهای با زمینهٔ فلزی)

 
دسته بندی کامپوزیتها از لحاظ نوع تقویت کننده

frc (کامپوزیتهای تقویت شده با فیبر) prc (کامپوزیتهای تقویت شده توسط ذرات)
کامپوزیتهای سبز(کامپوزیتهای زیستتجزیهپذیر)

در اینگونه کامپوزیتها، فاز زمینه و تقویت کننده، از موادی که در طبیعت تجزیه میشوند، ساخته میشوند. در کامپوزیتهای سبز، معمولاً فاز زمینه از پلیمرهای سنتزی قابل جذب بیولوژیکی و تقویت کنندهها از فیبرهای گیاهی ساخته میشوند.

 
مزایای مواد کامپوزیتی

مهمترین مزیت مواد کامپوزیتی آن است که با توجه به نیازها، میتوان خواص آنها را کنترل کرد. به طور کلی مواد کامپوزیتی دارای مزایای زیر هستند:
مقاومت مکانیکی نسبت به وزن بالا مقاومت در برابر خوردگی بالا خصوصیات خستگی عالی نسبت به فلزات خواص عایق حرارتی خوب به دلیل صلبیت بیشتر، تحت یک بارگذاری معین، خیز کمتری(بعضا دهها برابر کمتر) نسبت به فلزات دارند
کاربردها

فایبرگلاس یکی از پرکاربردترین کامپوزیتهاست. فایبرگلاس یک کامپوزیت با زمینهٔ پلیمری است که توسط فیبرهای شیشه تقویت شده است. در ساخت بدنه جنگندههای رادارگریز از کامپوزیتها استفاده میشود. همچنین در ساخت قطعات هواپیما و پرهٔ نیروگاه بادی و پرهٔ هلیکوپتر از کامپوزیتها استفاده می شود. بطور کلی مواد کامپوزیتی(مواد مرکب) به دلیل داشتن جرم بسیار کم و مقاومت بالا نسبت به فلزات، در صنعت هوا و فضا کاربرد وسیعی دارند .